P.S.CH. - Průmyslová spotřební chemie s.r.o.

soda bicarbona

 

Naše vozidla jsou s CERTIFIKACÍ GMP+.

GMP+ International je nezávislá organizace řídící GMP+Feed Certification scheme (schéma certifikace krmiv GMP+), které se skládá se dvou modulů: GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+FSA) - zajišťování bezpečnosti krmiv GMP+(GMP+FSA) a GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+FRA) zajišťování odpovědnosti za krmiva GMP+(GMP+FRA).  Schéma je určno pro certifikaci společností s manipulujících s krmivy, které jsou zapojeny do krmivářského řetězce na celém světě. Tento modul byl vyvinut s cílem zaručit bezpečnost krmiv a zjistit spotřebitele o tom, že způsob kterým se produkty pro krmení zvířat vyrábějí, zpracovávají, obchodují, skladují a přepravují, je vysoce odpovědný. Požadavky na zajišťování bezpečnosti krmiv jsou stanoveny v normách GMP+, které vychází z právních předpisů.