P.S.CH. - Průmyslová spotřební chemie s.r.o.

 

AREÁL provozovny P.S.CH. Točník :

V celém areálu platí mimořádná preventivní zdravotní opatření:

Po příjezdu na vrátnici : Každý řidič/zákazník, který přijede na vrátnici, musí být vybaven rouškou, maskou nebo respirátorem (ve výjimečných případech textilním šátkem) a gumovými rukavicemi. V opačném případě nebude vpuštěn do areálu. Řidič si je povinen roušku (masku, respirátor nebo látkový šátek) nasadit ještě před samotným vystoupením z kabiny vozidla, tj. VE VOZIDLE.

Každý zaměstnanec, který přichází do kontaktu s řidičem/zákazníkem, si musí před samotným kontaktem s řidičem/zákazníkem nasadit respirátor. Při pobytu v areálu pobývejte co nejvíce v kabině vašeho vozu. S pracovníky firmy komunikujte na vzdálenost minimálně dva metry. Během celého pobytu v areálu firmy si nesundávejte respirační roušku (respirátor, masku nebo šátek).

Doklady dodací, přepravní nebo fakturační budou předávány do odvolání dle informačních tabulí v areálu, tzv. přes okénko. 

 

Děkujeme za spolupráci !

 

                                                      P.S.CH. spol. s r.o.

30.3.2020