P.S.CH. - Průmyslová spotřební chemie s.r.o.

 Upozorňujeme zákazníky, že jsou povinni dodržovat nařízení vlády ČR 
a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR související s omezením šíření COVID-19.  

Řiďte se prosím informačními cedulemi při vjezdu do areálů a na informačních tabulích u administrativní budovy. 

Děkujeme.

 

Kolektiv pracovníků P.S.CH.